Forside » Berigtigelse » Berigtigelse af købsaftale – sådan foregår det

Berigtigelse af købsaftale – sådan foregår det

berigtigelse af købsaftale

Af Skøde Centret

Berigtigelse af købsaftale betyder at der udarbejdes skøde og refusionsopgørelse på baggrund af den indgåede købsaftale mellem køber og sælger.

En købsaftale er et dokument, der indeholder alle de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem køber og sælger af en bolig.

Hvad er berigtigelse af købsaftale?

En berigtigelse af købsaftalen betyder, at der udarbejdes et skøde og en refusionsopgørelse på baggrund af den indgåede købsaftale mellem køber og sælger. Berigtigelsen foretages typisk af en boligadvokat eller anden juridisk rådgiver. Berigtigelsen kan suppleres med en egentlig gennemgang og kontrol af alle ejendommens dokumenter, for at sikre, at alle vilkår og betingelser er i overensstemmelse med købers forventninger. Men en sådan gennemgang er i sig selv ikke et krav.

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale er et dokument, der indeholder alle de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem køber og sælger af en bolig. Købsaftalen skal underskrives af begge parter før den er gyldig.

Hvorfor skal en købsaftale tinglyses?

En købsaftale skal tinglyses, så rette ejer kan blive opdateret i tingbogen. Dette er meget vigtigt, da tinglysning er en såkaldt juridisk sikringsakt, og da en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret.

Hvornår skal en købsaftale tinglyses?

En købsaftale skal tinglyses i god tid inden overtagelsesdagen, således at købers bank kan få tinglyst nye lån, og få at sikre, at sælger hurtigst muligt efter overtagelsesdagen kan få frigivet købesummen. Hvis køber og sælger er enige om at tinglyse før, kan dette også gøres.

Hvad sker der, hvis en købsaftale ikke tinglyses?

Hvis en købsaftale ikke tinglyses, kan det medføre problemer for begge parter. For sælger betyder det, at pengene ikke bliver frigivet, og for køber betyder det, at der ikke kan tinglyses nye lån. Derudover vil sælger stadig være retmæssig ejer jf tingbogen, hvilket vil være i strid med den indgåede købsaftale.

For at undgå problemer er det derfor vigtigt, at købsaftalen bliver tinglyst.

En tinglysning af købsaftalen garanterer, at der ikke kan tinglyses andre rettigheder i ejendommen, før købsaftalen er tinglyst. Dette betyder, at sælger ikke inden overtagelsesdagen kan tinglyses nye lån og der kan heller ikke foretages udlæg på vegne af sælger i ejendommen. Tinglysningen af købsaftalen sikrer derfor, at køber bliver den retmæssige ejer af ejendommen.

Tinglysningen af købsaftalen sker i form af et skøde. Køber får tilsendt skødet elektronisk fra tinglysningen. Skødet skal underskrives af sælger og køber, og herefter anmeldes det til tinglysning hos Tinglysningsretten, hvor det vil blive tinglyst.

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse viser, hvor meget penge der skal flyttes rundt mellem parterne, når købsaftalen er underskrevet. Refusionsopgørelsen udarbejdes af den som berigtiger handlen.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et dokument, der viser, hvem der ejer en bolig. I forbindelse med en bolighandel, skal skødet tinglyses, så der er dokumentation for, at boligen er overdraget til dig. Det har juridisk betydning for dig, men det har også betydning for dit pengeinstitut i forbindelse med din låne sag. Din bank vil kræve, at du som boligkøberkøber får tinglyst pant i den købte ejendom til sikkerhed for det nye lån.

Hvad er en tinglysning?

En tinglysning er en registrering af et skøde hos det offentlige. Tinglysningen sikrer, at der ikke er tvivl om, hvem der ejer boligen.

Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en advokat, der specialiserer sig i boligkøb og -salg. En boligadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå købsaftalen, så du sikrer dig, at alle de vigtige vilkår er indeholdt i aftalen.

Hvis man ønsker gennemgang af ejendommens dokumenter, er det vigtigt at få dette gjort inden underskrift på købsaftalen (eller inden et forbehold for rådgivers godkendelse udløber), da købsaftalen ellers vil være bindende for sælger og køber.

Skøde Centret er et alternativ til en boligadvokat, og er specialiseret i ejendomshandel, idet vi ikke laver andet. Vi kan hjælpe dig med berigtigelse af dit boligkøb til en fast lav pris.

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ Vi arbejder udelukkende med boligkøb og skødeskrivning og er således specialiserede i dette fagområde.
✔ Vi har tegnet ansvarsforsikring
✔ Vi har erfaring fra mere end 17.000 bolighandler siden 2003
✔ Vi er 100% uafhængige

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Ingen handel – ingen regning.

eller ring 70 20 21 29.

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en opgørelse mellem køber og sælger, som sørger for udligning af ejendomsskat, fællesudgifter, forbrug, mv. så det skærer pr overtagelsesdagen.

Hvor lang tid tager berigtigelse af en bolighandel?

Normalt vil berigtigelsen af en bolighandel være på plads ca. en måned efter overtagelsesdagen. Som regel er refusionsopgørelsen det sidste der bliver udarbejdet inden sagen er helt på plads. Refusionsopgørelsen kan først klargøres efter overtagelsesdagen når der er foretaget aflæsning.

Scroll to Top