Forside » Berigtigelse » Skøde og bolighandel: Sikker vej gennem boligkøbets jungle

Skøde og bolighandel: Sikker vej gennem boligkøbets jungle

Af Skøde Centret

Skøde og bolighandel er et komplekst område, der kan være uoverskueligt for mange. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste juridiske aspekter omkring et boligkøb.

En vellykket bolighandel kræver grundig forberedelse, klare aftaler og god kommunikation mellem køber og sælger. Ved at følge disse råd og holde sig opdateret om den gældende lovgivning, kan både køber og sælger opnå en tryg og problemfri bolighandel.

Hvilke dokumenter er nødvendige i forbindelse med skøde og bolighandel?

For at sikre en problemfri og juridisk korrekt bolighandel, er der flere dokumenter, som både køber og sælger skal være opmærksomme på. De mest centrale dokumenter omfatter:

 • Købsaftale: Den skriftlige aftale mellem køber og sælger, der fastlægger vilkårene for handlen. Købsaftalen danner grundlaget for overdragelsen af ejendommen og indeholder oplysninger om prisen, overtagelsesdatoen, og eventuelle forbehold.
 • Skøde: Det juridiske dokument, der beviser ejerskabet over en ejendom. Skødet udarbejdes af en advokat eller ejendomsmægler og skal tinglyses for at blive juridisk bindende. Skødet indeholder oplysninger om ejendommens beskrivelse, købesum, parternes navne og adresser, og eventuelle servitutter.
 • Tingbogsattest: En officiel attest fra tingbogen, der bekræfter, at skødet er tinglyst, og at køberen nu er den retmæssige ejer af ejendommen.
 • Salgsopstilling: En detaljeret beskrivelse af ejendommen, som sælger eller ejendomsmægler udarbejder. Den indeholder oplysninger om ejendommens stand, størrelse, beliggenhed, driftsudgifter og lignende.
 • Ejendomsdatarapport: En rapport, der indeholder oplysninger om ejendommens juridiske forhold, såsom servitutter, byrder og planforhold. Rapporten udarbejdes af kommunen på baggrund af oplysninger fra offentlige registre.
 • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport: Disse rapporter giver en vurdering af ejendommens tekniske tilstand, herunder eventuelle skader og mangler. De udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig og en autoriseret elinstallatør.
 • Energimærke: Et dokument, der viser ejendommens energiforbrug og indeholder anbefalinger til energibesparende forbedringer.

Hvordan sikrer jeg mig, at skødet er korrekt udformet og tinglyst?

For at sikre, at skødet er korrekt udformet og tinglyst, anbefales det at søge professionel hjælp fra juridisk køberrådgiver, som har erfaring med skøde og bolighandel. De vil kunne gennemgå alle relevante dokumenter, udarbejde skødet, og sørge for, at det bliver tinglyst korrekt.

Desuden kan de rådgive om eventuelle juridiske forhold, der kan have betydning for handlen, såsom servitutter, byrder og planforhold.

Hvordan beskytter jeg mig som køber mod skjulte fejl og mangler ved ejendommen?

Som køber er det vigtigt at beskytte sig mod eventuelle skjulte fejl og mangler ved ejendommen. En måde at gøre dette på er ved at sikre, at der foreligger en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for ejendommen. Disse rapporter giver en objektiv vurdering af ejendommens tekniske tilstand og kan hjælpe dig med at identificere eventuelle problemer, før du køber ejendommen.

Derudover har du som køber normalt mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker dig mod økonomiske tab som følge af skjulte fejl og mangler, der ikke fremgår af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker typisk i en periode på op til fem år efter overtagelsen af ejendommen.

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften, og hvem skal betale den?

Tinglysningsafgiften er en afgift, der skal betales til staten, når et skøde eller andet dokument tinglyses. Afgiften beregnes normalt på baggrund af ejendommens handelspris. For skøder er afgiften fastsat til 1.850 kr. plus 0,6% af købesummen. Tinglysningsafgiften er typisk en udgift, der påhviler køberen, men det er muligt at aftale andet i købsaftalen.

Hvad er forskellen mellem digital og papirbaseret tinglysning?

Digital tinglysning er en elektronisk registrering af rettigheder og pligter over fast ejendom. Den digitale tinglysning erstattede den tidligere papirbaserede tinglysning i 2009 og er nu den eneste gyldige form for tinglysning i Danmark.

Digital tinglysning er hurtigere, mere effektiv og mindre fejlbehæftet end den tidligere papirbaserede tinglysning.

Derudover giver den digitaliserede tinglysning adgang til oplysninger om ejendomme og rettigheder i offentlige registre, hvilket gør det nemmere at indhente og verificere oplysninger i forbindelse med bolighandler.

Hvordan håndteres fordeling af udgifter mellem køber og sælger i forbindelse med bolighandel?

Fordelingen af udgifter i forbindelse med bolighandel er som regel et forhandlingspunkt mellem køber og sælger. Typisk vil køber og sælger dele visse udgifter, mens andre udgifter vil påhvile en af parterne. I købsaftalen vil der normalt være angivet, hvordan udgifterne skal fordeles. Nogle af de mest almindelige udgifter, der skal fordeles, er:

 • Tinglysningsafgift: Som tidligere nævnt, er det normalt køberen, der betaler tinglysningsafgiften.
 • Advokat- og ejendomsmæglerhonorar: Sælgeren betaler som regel for sin egen advokat og/eller ejendomsmægler, mens køberen betaler for sin egen advokat.
 • Ejendomsskatter og -afgifter: Disse udgifter fordeles ofte mellem køber og sælger i forhold til den tid, de hver især ejer ejendommen i løbet af året. Det betyder, at sælgeren betaler for den del af året, hvor de ejer ejendommen, mens køberen betaler for resten af året.

Hvordan beskytter køberen sig mod skjulte fejl og mangler ved en bolighandel?

forsikring

Ved en bolighandel er det vigtigt for køberen at beskytte sig mod eventuelle skjulte fejl og mangler. Dette kan gøres ved at følge disse trin:

 1. Gennemgang af dokumenter: Køberen bør grundigt gennemgå alle relevante dokumenter, såsom købsaftalen, tilstandsrapporten, energimærkningen, ejendomsdatarapporten og servitutter, for at identificere potentielle problemer og risici.
 2. Byggesagkyndig besigtigelse: Det kan være en god idé at få foretaget en besigtigelse af en byggesagkyndig, som kan vurdere ejendommens tilstand og identificere eventuelle skjulte fejl og mangler.
 3. Ejerskifteforsikring: En ejerskifteforsikring dækker køberen mod økonomiske tab som følge af skjulte fejl og mangler, der opdages efter overtagelsen af ejendommen. Det er sælgerens ansvar at tilbyde en ejerskifteforsikring, men det er køberens ansvar at tegne forsikringen.
 4. Forbehold i købsaftalen: Hvis køberen identificerer specifikke risici eller usikkerheder i forbindelse med ejendommen, kan det være en god idé at inkludere forbehold i købsaftalen, som beskriver, hvordan disse risici skal håndteres, og hvem der skal bære ansvarret.

Hvordan kan man undgå konflikter og tvister i forbindelse med skøde og bolighandel?

For at undgå konflikter og tvister i forbindelse med skøde og bolighandel, er det vigtigt at følge disse råd:

 1. Sørg for klar kommunikation: Begge parter bør kommunikere åbent og ærligt om deres forventninger og bekymringer i forbindelse med bolighandlen.
 2. Få professionel hjælp: Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en advokat, ejendomsmægler eller byggesagkyndig for at sikre, at alle aspekter af bolighandlen er korrekt håndteret.
 3. Læs og forstå alle dokumenter: Begge parter bør grundigt læse og forstå alle dokumenter i forbindelse med bolighandlen, herunder købsaftalen, tilstandsrapporten, energimærkningen og skødet.
 4. Tegn en ejerskifteforsikring: En ejerskifteforsikring kan beskytte køberen mod økonomiske tab som følge af skjulte fejl og mangler og hjælpe med at undgå konflikter mellem køber og sælger.
Scroll to Top