Udgifter til fælles faciliteter, som f.eks. grønne arealer, gangstier, legepladser, vaskerum, tag, varmeanlæg o.l., som ejes af ejerlejlighedernes ejere i fællesskab.

De faste udgifter til fællesarealerne dækkes af de faste overførsler fra ejerlejlighedernes ejere (fællesudgifter). Hvis der af en given årsag skulle mangle penge til eksempelvis at renovere dele af fællesarealerne, besluttes det ofte på generalforsamlingen at det faste beløb til fællesudgifterne skal sættes op.

Køberrådgivning
ved boligkøb

Læs mere →

Samlever
med på skødet

Læs mere →

Forældresalg
til barn

Læs mere →

Skilsmisse
Få ændret skødet

Læs mere →

Omskødning
mellem flere ejere

Læs mere →

Ugifte
Få ændret skødet

Læs mere →