Der skal betales en tinglysningsafgift som relaterer sig til købesummen eller ejendomsværdien (se nedenfor).

Hvor meget udgør tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgiften, som betales til staten, består af en fast afgift på kr. 1.660 samt en variabel afgift på 0,6 % af ejendommens købesum eller 85% af den offentlige ejendomsværdi, afhængig af sagstypen. Læs mere her. Den variable afgift på 0,6 % kan udelades ved sager hvor ægtefæller, under separation eller skilsmisse, skal overtage den anden ægtefælles andel af en ejendom. Hvis Skøde Centret varetager sagsbehandlingen sørger vi for at beregne den korrekte tinglysningsafgift

Er der særlige vilkår ved skilsmisse?
Tinglysningsafgiften ved skilsmisse og separation udgør kun kr. 1.660. Denne lave afgift forudsætter dog forevisning af separationserklæring, skilsmissebevilling eller lignende ved tinglysning af skødet. Hvis Skøde Centret behandler Jeres sag, sørger vi for at dette dokument vedlægges skødet i forbindelse med tinglysningen.

Er der tale om ugifte samlevende, er beregningsmetoden for tinglysningsafgiften den samme som ved almindelige handler, dvs. en fast afgift på kr. 1.660 med tillæg af 0,6 % af købesummen på den andel der købes. Hvis Skøde Centret varetager sagsbehandlingen sørger vi for at beregne den korrekte tinglysningsafgift.

Køberrådgivning
ved boligkøb

Læs mere →

Samlever
med på skødet

Læs mere →

Forældresalg
til barn

Læs mere →

Skilsmisse
Få ændret skødet

Læs mere →

Omskødning
mellem flere ejere

Læs mere →

Ugifte
Få ændret skødet

Læs mere →