Forside » Forældrekøb » Forældrekøb af ejerlejlighed rummer disse fordele og ulemper

Forældrekøb af ejerlejlighed rummer disse fordele og ulemper

ejerlejlighed

Hvad er et forældrekøb?

Et forældrekøb er, når forældre køber en bolig, som de udlejer til deres barn, hvis barnet eksempelvis skal studere. Det er selvfølgelig oftest forældre, der står bag forældrekøb. Dog er der intet krav om hvilken relation der er mellem lejer og udlejer. Det kan altså også være bedsteforældre, onkler, tanter, kollegaer osv. der står bag forældrekøbet.

Ved et forældrekøb kan du give dit barn et tag over hovedet og måske gøre en god investering samtidig.

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Før du går ud og investerer i en bolig der skal bruges som forældrekøb, er der visse omstændigheder du bør overveje.

Der er naturligvis nogle økonomiske overvejelser. Hvor stort et beløb har du til rådighed? Og hvad skal der ske med boligen når dit barn ikke længere ønsker at bo der?

Hertil kommer de andre overvejelser, du bør gøre dig, for at vurdere, om et forældrekøb kan være fordelagtigt eller ikke.

Herunder finder du eksempler på fordele og ulemper ved forældrekøb:

Fordele:

  • Den unge får et sted at bo til en fornuftig husleje
  • Det er muligt at søge boligsikring
  • Boligen kan være en god investering for forældrene

Ulemper:

  • Du vil få behov for hjælp med regnskabet fra en revisor
  • Du bliver beskattet af eventuel fortjeneste ved salg
  • Der er risiko for at huspriserne falder, og at boligen derfor mister værdi

Udlejningen af lejligheden til barnet

Når et forældrekøb udlejes til barnet, er det reglerne for erhvervsmæssig udlejning der er gældende. Det betyder, at forældrene (udlejerne) skal betale skat af lejeindtægten. De kan til gengæld fradrage renteudgifter på de lån der findes i lejligheden, ejendomsskatter, fællesudgifter, vedligeholdelsesudgifter osv.

Ved erhvervsmæssig udlejning kan renteudgifterne få stor skattemæssig værdi. Forældrene (udlejerne) skal ikke betale ejendomsværdiskat for forældrekøbet, da de ikke selv er bosiddende i lejligheden.

Ved salg af ejerlejligheden, er forældrene (ejerne)  som udgangspunkt beskattet af en eventuel avance. Dog vil avancen imidlertid være skattefri, såfremt forældrene selv har beboet lejligheden – også hvis dette blot har været i et kortere tidsrum.

Hvis salget af boligen sker mellem forældre og barn, vil boligen kunne sælges til under markedspris, uden der foretages gavebeskatning. Dog må salgsprisen i så fald maksimalt ligge 15 % under den offentlige ejendomsvurdering.