Forside » Fremtidsfuldmagt » Fremtidsfuldmagt i Odense: Komplet guide til oprettelse

Fremtidsfuldmagt i Odense: Komplet guide til oprettelse

fremtidsfuldmagt-odense

Af Skøde Centret

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der giver en person (fuldmagtshaveren) ret til at træffe beslutninger på vegne af en anden person (fuldmagtsgiveren) i tilfælde af, at fuldmagtsgiveren bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv. Dette kan f.eks. skyldes sygdom, ulykke eller demens.

Vi vil i denne artikel dykke ned i de juridiske aspekter vedrørende oprettelse og brug af en fremtidsfuldmagt i Odense.

Definition af fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der træder i kraft, når en person mister evnen til at træffe beslutninger på grund af en tilstand som f.eks. demens, hjerneskade eller svækket mental kapacitet. Det giver en betroet person, fuldmagtshaveren, mulighed for at træffe beslutninger på vegne af fuldmagtsgiveren.

Formålet med en fremtidsfuldmagt

Formålet med en fremtidsfuldmagt er at sikre, at en persons ønsker og interesser bliver fulgt, selvom vedkommende ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv. Det kan f.eks. omhandle økonomiske beslutninger, sundhedspleje eller personlige forhold.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

fremtidsfuldmagt-notar

Alle myndige personer over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det er vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt, mens man stadig er i stand til at træffe beslutninger og forstå konsekvenserne af sine handlinger.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt i Odense

I Odense kan du få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt hos Skøde Centret. De er specialister inden for jura og kan vejlede dig gennem hele processen, så du får en fremtidsfuldmagt, der passer til dine ønsker og behov.

Kravene til oprettelse

For at oprette en fremtidsfuldmagt i Odense skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal være myndig og over 18 år.
 • Du skal være i stand til at træffe beslutninger og forstå konsekvenserne af dine handlinger.
 • Fuldmagten skal oprettes skriftligt og indeholde bestemte oplysninger, som vi vil beskrive i næste afsnit.

Dokumentets indhold og krav

En fremtidsfuldmagt skal indeholde følgende oplysninger:

 • Fuldmagtsgiverens navn og personnummer.
 • Fuldmagtshaverens navn og personnummer.
 • En beskrivelse af de beføjelser, fuldmagtshaveren får.
 • Eventuelle begrænsninger i fuldmagtshaverens beføjelser.
 • Dato for oprettelse og underskrift af både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver.

Dokumentet skal også opfylde visse formkrav:

 • Det skal være skriftligt og dateret.
 • Det skal underskrives af både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver.
 • Det skal forbi en notar hos byretten hvor dokumentet bliver bekræftet.

Tidsrammer for oprettelse

Det er vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt, mens du stadig er i stand til at træffe beslutninger og forstå konsekvenserne af dine handlinger. Der er ingen specifik tidsramme for, hvornår du skal oprette en fremtidsfuldmagt, men det er en god idé at gøre det i god tid, før du måske får brug for det.

Fremtidsfuldmagter og juridisk rådgivning i Odense

Som nævnt tidligere kan Skøde Centret i Odense hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. De kan vejlede dig gennem hele processen og sørge for, at alle juridiske krav er opfyldt, så du får en fremtidsfuldmagt, der passer til dine ønsker og behov.

Hvorfor bruge Skøde Centret?

Skøde Centret

Skøde Centret har stor erfaring og ekspertise inden for jura og kan hjælpe dig med at navigere i de juridiske aspekter vedrørende fremtidsfuldmagter. De tilbyder professionel rådgivning og vejledning, så du kan træffe informerede beslutninger og få den bedst mulige løsning for din situation.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder i kraft, når fuldmagtsgiveren bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv. Det er normalt en læge eller en anden fagperson, der vurderer, om fuldmagtsgiveren er ude af stand til at træffe beslutninger.

Proces for aktivering

Når det er vurderet, at fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at træffe beslutninger, skal fuldmagtshaveren informere relevante parter (f.eks. banker, offentlige myndigheder) om fremtidsfuldmagten og dokumentere, at den er trådt i kraft.

Hvem kan aktivere en fremtidsfuldmagt?

Det er normalt fuldmagtshaveren, der aktiverer en fremtidsfuldmagt, når det er konstateret, at fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at træffe beslutninger. Normalt afgives der lægeerklæring som fremsendes til Familieretshuset som led i at aktivere fremtidsfuldmagten.

Begrænsninger og beskyttelse i forbindelse med fremtidsfuldmagter

For at beskytte fuldmagtsgiverens interesser og rettigheder er der visse begrænsninger og kontrolmuligheder i forbindelse med fremtidsfuldmagter:

Rettigheder og pligter for fuldmagtshaveren

Fuldmagtshaveren har pligt til at handle i fuldmagtsgiverens bedste interesse og følge de ønsker og instruktioner, der er angivet i fremtidsfuldmagten. Fuldmagtshaveren må ikke misbruge sin position og skal altid handle med omhu og ansvarlighed.

Tilsyn og kontrolmuligheder

Der kan etableres tilsyn og kontrolmuligheder for at sikre, at fuldmagtshaveren handler i overensstemmelse med fuldmagtsgiverens ønsker og interesser. Dette kan f.eks. være ved at udpege en eller flere personer, der skal føre tilsyn med fuldmagtshaverens handlinger, eller ved at kræve, at visse beslutninger skal godkendes af en uvildig tredjepart.

familieretshuset fører et såkaldt hvilende tilsyn med fuldmagter. Det betyder at de normalt kun tager stilling til sagen, hvis de får en anmodning herom.

Mulighed for at klage eller annullere en fremtidsfuldmagt

Hvis du mener, at en fremtidsfuldmagt bliver misbrugt, eller hvis du ønsker at annullere den, skal du derfor kontakte familieretshuset. Du kan også kontakte en advokat, der kan hjælpe dig med at få undersøgt sagen og eventuelt få annulleret fremtidsfuldmagten.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem en fremtidsfuldmagt og en almindelig fuldmagt?

En almindelig fuldmagt giver en person ret til at træffe beslutninger på vegne af en anden person med det samme, mens en fremtidsfuldmagt først træder i kraft, når fuldmagtsgiveren bliver ude af stand til at træffe beslutninger selv.

Hvordan sikrer jeg mig, at mine ønsker og interesser bliver fulgt?

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at dine ønsker og interesser bliver fulgt, selvom du ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv. Det er vigtigt at vælge en betroet person som fuldmagtshaver og at angive klare instruktioner og begrænsninger i fremtidsfuldmagten.

Hvordan vælger jeg den rette fuldmagtshaver?

Det er vigtigt at vælge en person, du har tillid til, og som vil handle i din bedste interesse. Det kan være en god idé at tale med flere personer og overveje deres evner, holdninger og værdier, før du træffer et valg.

Hvordan opdaterer eller ændrer jeg en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ønsker at opdatere eller ændre din fremtidsfuldmagt, kan vi hos Skøde Centret hjælpe dig med sagen.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top