Afdrag – hvad er afdrag?

Et afdrag er det der betales for at nedbringe den gæld man har til eksempelvis et pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Afdraget er den del af ydelsen på et lån, der bevirker, at restgælden bliver mindre. Dvs. den del som ikke er renter og bidrag.

Når man betaler et afdrag på lånet, nedbringes restgælden med det antal kroner man har indbetalt via afdraget, altså nedbringes gælden krone for krone i forhold til afdraget.

Call Now Button