Berigtigelse af bolighandel – fast lav pris

berigtigelse af bolighandel

At berigtige en bolighandel betyder at sikre at handlen gennemføres i overensstemmelse med de vilkår der er aftalt mellem køber og sælger.

Når en bolighandel er berigtiget, betyder det at sælger har fået den aftalte købesum for boligen, og at køber står som ejer af boligen jf. tingbogen.

Bolighandlen kan opdeles i to faser:

  1. Aftalefasen, som er den første fase, består i at køber og sælger indgår en aftale om bolighandlen. Denne aftale indeholder købesum, overtagelsesdato og sædvanligvis en del andre aftaler om f.eks. ejerskifteforsikringer.
  2. Berigtigelsesfasen, som grundlæggende er selve den efterfølgende papirgang i sagen. Når købsaftalen er på plads og handlen indgået mellem køber og sælger, begynder bolighandlens anden fase. Denne anden fase, eller berigtigelsesfasen, består i at sælger får de penge som sælger har krav på, mens køber får sikret sin nyerhvervede ret over ejendommen ved en tinglysning.

Ud over betaling af købesum og tinglysning af ejendommen, omfatter berigtigelsen af bolighandlen normalt også en refusionsopgørelse og evt. en overdragelse af sikkerhed til ejerforening.

Det fremgår af købsaftalen, om det er køber eller sælger der har ansvaret for berigtigelsen. Uanset hvem af parterne der sidder med dette ansvar, anbefales det at søge hjælp hos en professionel.

Vi kan hos Skøde Centret hjælpe med sagen til en fast lav pris.