Forside » Ordbog » b » Byrder – Hvad er byrder på fast ejendom?

Byrder – Hvad er byrder på fast ejendom?

En byrde eller servitut er normalt en begrænsning for boligejeren i og med at det indskrænker ejerens råderet over den pågældende ejendom.

En byrde eller servitut er gældende når den er tinglyst på ejendommen. Dog behøver vejrettigheder ikke at være tinglyst, hvis disse blot er indtegnet på matrikelkortet.