Deklaratorisk – Hvad betyder deklaratorisk?

Deklaratoriske regler er regler der kan fraviges hvis dette aftales mellem køber og sælger.

Reglerne anvendes derfor kun hvis ikke køber og sælger er blevet enige om noget andet. Modsat deklaratoriske regler findes præceptive regler, der ikke kan fraviges efter aftale.