Ejendomsskattebillet ejerbolig

Årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom.

Betaling sker henover året – typisk fordelt over 2 eller 4 rater. Ud over grundskyld, som er en egentlig grundskat, der beregnes som en promilleandel af grundværdien skal man betale en række andre afgifter til det offentlige. Disse afgifter kan f.eks. være rottebekæmpelsesgebyr, renovationsafgift, vand- og vandafledningsafgift og skorstensfejer.

Det varierer fra kommune til kommune hvilke poster, der er tale om og hvorvidt de opkræves over ejendomsskattebilletten eller særskilt.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.