Forside » Ordbog » e » Ejerforening til ejerlejlighed – Hvad er en ejerforening?

Ejerforening til ejerlejlighed – Hvad er en ejerforening?

Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man bliver medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne.

Ejerlejligheder ejes individuelt, men grunden den ligger på samt fællesarealer, ejes af ejerforeningen, altså alle lejlighedsejerne.

Ejerforeningen er et slags driftsfællesskab, der har til formål at administrere de fælles anliggender, der måtte findes i de givende boligforeninger. Som ejer af en ejerlejlighed skal man udover at betale udgifter til egen lejlighed, også betale en del af boligforeningens driftsudgifter.

Dette gøres ved en fast betaling til ejerforeningen. Ejerforeningens indtægter dækker først og fremmest boligforeningens almindelige driftsudgifter. Dog dækker de også såfremt dele af fællesarealerne skal bebygges eller renoveres.

De beslutninger der træffes i en ejerforening, træffes ved generalforsamlinger, hvor beslutninger sædvanligvis træffes på baggrund af afstemninger.

Som ejer af en ejerlejlighed har man som minimum én stemme. Antallet af stemmer man som ejer besidder, bestemmes ofte ud fra lejlighedens størrelse i forhold til boligforeningens andre lejligheder (fordelingstal).