Ejerforening/ Ejerlejlighedsforening

Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man bliver medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne.

Ejerlejligheder ejes individuelt, men grunden den ligger på samt fællesarealer, ejes af ejerforeningen, altså alle lejlighedsejerne.

Ejerforeningen er et slags driftsfællesskab, der har til formål at administrere de fælles anliggender, der måtte findes i de givende boligforeninger. Som ejer af en ejerlejlighed skal man udover at betale udgifter til egen lejlighed, også betale en del af boligforeningens driftsudgifter.

Dette gøres ved en fast betaling til ejerforeningen. Ejerforeningens indtægter dækker først og fremmest boligforeningens almindelige driftsudgifter. Dog dækker de også såfremt dele af fællesarealerne skal bebygges eller renoveres.

De beslutninger der træffes i en ejerforening, træffes ved generalforsamlinger, hvor beslutninger sædvanligvis træffes på baggrund af afstemninger.

Som ejer af en ejerlejlighed har man som minimum én stemme. Antallet af stemmer man som ejer besidder, bestemmes ofte ud fra lejlighedens størrelse i forhold til boligforeningens andre lejligheder (fordelingstal).


Er du ved at købe bolig?

skøde og køberrådgivningVi kan hjælpe dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Læs mere


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.