Forside » Ordbog » e » Ekspropriation – Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation – Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er statens overtagelse af privat ejendom ved magt (dvs. ved lov) eller at ejeren pålægges begrænsninger uden ejerens samtykke.

Dette kan blive aktuelt hvis staten eksempelvis ønsker at udføre et byggeprojekt eller etablere infrastruktur (eksempelvis veje eller togskinner) på et område som din grund er en del af.

Ekspropriationer gennemføres af en ekspropriationkommission. Denne kommission består af jurister, medlemmer udpeget af transportministeren og medlemmer fra landets kommuner.

Kommissionen er ikke underlagt andet end folketinget. For at staten kan få lov til at gøre krav på en grund, skal der betales fuld erstatning til grundejerne, altså vil man modtage betaling for sin grund.

Det er muligt at klage over det beløb som erstatningen lyder på.