Energimærke – hvad er et energimærke?

Lovpligtig rapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig og omfatter oplysninger om ejendommens energi- og vandforbrug, CO2-udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand.

Energimærkningen har til formål at fungere som information om bygningerne og deres tilstand, samt oplyse ejere og nye ejere om hvilke forbedringer på bygningerne der kan være fordelagtige at udføre.

Energimærkningens gyldighed afhænger af hvornår den er udarbejdet, De energimærkninger der er udarbejdet efter den 1. februar 2011 gælder som regel i 10 år. Hvis der ved mærkningen er blevet identificeret en besparelse, der udgør mere end 5% af bygningens samlede energiforbrug, og tilbagebetalingstiden er under 10 år, er gyldigheden af energimærkningen dog kun 7 år.

Call Now Button