Erstatning – hvad er erstatning?

Et beløb, der under visse betingelser betales til en person som kompensation for et økonomisk tab, vedkommende har lidt.

Erstatninger ses eksempelvis indenfor forsikringsskader, hvor der fra forsikringsselskabernes side udbetales erstatning for skader på eksempelvis rør i en bolig.

I forsikringssager udbetales der erstatning hvis den beskadigede genstand er forsikret hos det pågældende forsikringsselskab, og hvis skaden er dækket.

Call Now Button