Forældelse – hvad er forældelse?

Når en rettighed bortfalder, fordi den ikke har været brugt i en vis tid og under visse betingelser.