Forholdsmæssig ydelse – hvad er en forholdsmæssig ydelse?

Det beløb, der skal betales fra pantebrevets oprettelse til første ordinære termin og vil normalt være forskellig fra de fremtidige terminsydelser.Det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve, at debitor betaler sin gæld.