Grundprioritet – Hvad er grundprioritet?

Pantebrev i en ubebygget grund.