Grundprioritet – hvad er grundprioritet?

Pantebrev i en ubebygget grund.