Indfrielse – hvad er indfrielse?

Indfrielse af lån vil sige, at lånet betales ud. Boliglån kan i de fleste tilfælde indfries uden problemer og med kort varsel, mens lån i realkreditinstitutter kræver ekstra overvejelser. Der er grundlæggende 2 indfrielsesmetoder af realkreditlån: Lånet indfries med et kontant beløb, der svarer til obligationsrestgælden ved en obligationskurs på 100, også kaldet pari-indfrielse. Lånet kan også indfries ved, at der indleveres obligationer til realkreditinstituttet. Indfrielse med obligationer kan ske når som helst.

Call Now Button