Forside » Ordbog » i » Indskud, stiftelsesprovision – hvad er det?

Indskud, stiftelsesprovision – hvad er det?

Beløb, der indbetales ved lånets stiftelse til delvis dækning af det lovmæssige egenkapitalkrav. Tidligere kaldet indskud.

For tiden betales der ikke stiftelsesprovision i forbindelse med lån til privatkunder. Stiftelsesprovisionen beregnes efter lånets størrelse, da det ofte er en vis procentdel af lånet der skal betales i stiftelsesprovision. Typisk vil stiftelsesprovisionen udgøre omkring 2% af lånets størrelse, mens der kan være en øvre grænse på ca. 10.000 kr.