Indskud, stiftelsesprovision

Beløb, der indbetales ved lånets stiftelse til delvis dækning af det lovmæssige egenkapitalkrav. Tidligere kaldet indskud.

For tiden betales der ikke stiftelsesprovision i forbindelse med lån til privatkunder. Stiftelsesprovisionen beregnes efter lånets størrelse, da det ofte er en vis procentdel af lånet der skal betales i stiftelsesprovision. Typisk vil stiftelsesprovisionen udgøre omkring 2% af lånets størrelse, mens der kan være en øvre grænse på ca. 10.000 kr.


Brug for skøde eller køberrådgivning?

skøde og køberrådgivningVi skriver dit skøde eller hjælper dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Gå til bestilling


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.