Inkasso – hvad er inkasso?

Det forhold, at en person, der har penge til gode, ikke selv er i stand til at inddrive dem.

Han/hun lader derefter sagen gå til ‘inkasso’, ofte ved at lade en advokat overtage inddrivelsesforretningen. Før en sag sendes til inkasso, skal debitor have et skriftligt varsel, samt en vis frist til at indbetale det pågældende beløb. Der pålægges ofte gebyr for at betale for sent. Betaler debitor ikke inden udløbet af fristen, kan sagen sendes videre til et inkassofirma eller en advokat, som vil prøve at indgå et forlig. Betales gælden stadig ikke kan sagen komme for retten.