Kaution – kautionere for lån

Kaution er en sikkerhedsstillede.

En kautionist garanterer over for en långiver for, at en låntager kan betale sit lån tilbage. Hvis låntager ikke betaler, må kautionisten betale.

En kautionist overtager altså den økonomiske risiko som kreditor har, da kautionisten sammen med debitor hæfter for lånet. Kautionistens betalingspligt træder i kraft når debitor ikke opfylder hovedfordringen.

Kautionisten behøver ikke nødvendigvis hæfte for hele lånet. Det er muligt for denne at begrænse sin forpligtelse, ved eksempelvis at sætte et maksimum for hvad kautionisten ønsker at betale. Dette gøres ved lånets stiftelse.


Brug for skøde eller køberrådgivning?

skøde og køberrådgivningVi skriver dit skøde eller hjælper dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Gå til bestilling


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.