Forside » Ordbog » k » Kaution – Kautionere for lån

Kaution – Kautionere for lån

Kaution er en sikkerhedsstillede.

En kautionist garanterer over for en långiver for, at en låntager kan betale sit lån tilbage. Hvis låntager ikke betaler, må kautionisten betale.

En kautionist overtager altså den økonomiske risiko som kreditor har, da kautionisten sammen med debitor hæfter for lånet. Kautionistens betalingspligt træder i kraft når debitor ikke opfylder hovedfordringen.

Kautionisten behøver ikke nødvendigvis hæfte for hele lånet. Det er muligt for denne at begrænse sin forpligtelse, ved eksempelvis at sætte et maksimum for hvad kautionisten ønsker at betale. Dette gøres ved lånets stiftelse.