Landbrugspligt – Hvad er en landbrugspligt?

Kan være pålagt en ejendom, hvorved ejeren har pligt til at anvende den til landbrug.