Forside » Ordbog » m » Mindsterente – Hvad er mindsterente?

Mindsterente – Hvad er mindsterente?

Mindsterenten er en offentlig fastlagt rentesats, der afgør, om dine kursgevinster er skattepligtige efter kursgevinstloven. Mindsterenten blev tidligere brugt som skillelinje for, hvad den pålydende rente for en obligation måtte være. Hvis den pålydende rente lå under mindsterenten, ville investoren blive beskattet af kursgevinsten. Den 27. januar 2011 blev denne regel imidlertid ophævet, så der i stedet blev gennemført en generel beskatning af privates kursgevinster.