Morarenter – hvad er morarenter?

Ekstrarente, debitor skal betale, hvis ydelsen ikke betales til tiden.

Altså strafrenter der pålægges debitor, hvis denne ikke overholder terminer og betalingsdage.

Satsen for morarenter vil oftest fremgå af den aftale der er mellem debitor og kreditor (eks. lånetilbuddet).

Call Now Button