Nominallån – Hvad er nominallån?

Nominallån er en fælles betegnelse for lån, der ikke er indeksregulerede, dvs. hvor restgælden ikke reguleres i takt med inflationen.