Nominel rente – hvad er nominel rente?

Den rente, der ifølge dokumentet (pantebrevet) skal betales af den til enhver tid værende restgæld.