Præceptivt – hvad er præceptivt?

Ufravigeligt. Eksempelvis lovregel, som ikke kan tilsidesættes ved aftale mellem parterne.

Præceptive regler kan altså ikke ændre selvom alle parter er enige, ligesom det er tilfældet med deklaratoriske regler.

Call Now Button