Refinansiering – Hvad er refinansiering?

Betyder at restgælden, eller en del af restgælden, erstattes ved salg af nye obligationer, hvorved lånet bliver rentetilpasset. Der opkræves ofte et gebyr for refinansiering af lån. Gebyrets størrelse varierer alt efter hvilken bank eller realkreditinstitution der har ydet lånet.