Respitdage – Hvad er respitdage?

De fristdage, der er til at betale en terminsydelse efter terminsdatoen.

Falder terminsdatoen f.eks. på en lørdag eller en helligdag, er respitdagen den efterfølgende hverdag. Betales terminsydelsen ikke indenfor en given periode, har kreditor ret til at pålægge gebyrer og strafrenter.