Hvad er et skøde?

Dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af en fast ejendom. Skødet kan være ubetinget eller betinget af f.eks. købesummens betaling.

Hvad er et betinget skøde ? 

Et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden der kan udstedes endeligt skøde.

Hvad er et endeligt skøde ?
Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldigt ejer ejendommen.

Hvad betyder det at tinglyse et skøde ?
Skødet bliver offentligt registreret på tinglysningskontoret, for at alle rettigheder og forpligtelser over den købte ejendom formelt overdrages fra sælger til køber.

Hvordan foregår tinglysning af skødet ?

Tinglysning af skødet foregår i dag elektronisk via domstolenes hjemmeside. I har brug for digital signatur eller NemID.

Hvorfor kommer der retsanmærkninger på skødet ?
Tinglysningsdommeren laver en påtegning på skødet som er sendt til tinglysning om, at dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. I praksis er forklaringen ofte, at sælger endnu ikke har fået aflyst gamle panthæftelser på ejendommen endnu, hvilket er helt naturligt, da køber først skal have tinglyst nye lån på ejendommen.

Hvad betyder det at lave en berigtigelse ?
Berigtigelse af en ejendomshandel består i udfærdigelse af skøde og fremsendelse af skøde til tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, etc. 

 


Er du ved at købe bolig?

skøde og køberrådgivningVi kan hjælpe dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Læs mere


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.