I forbindelse med behandling af et dødsbo, vil det ofte være påkrævet at den faste ejendom overdrages til efterlevende ægtefælle eller arvinger.

Vi varetager tinglysning af skifteretsattesten for kr. 3.950,00 inkl. moms (+ obligatorisk tinglysningsafgift til staten).

Bestil →

Hermed bliver den pågældende ægtefælle eller arving(er) ejer ifølge tingbogen, hvilket blandt andet er påkrævet i forhold til banken og kreditforeningen.

Pakken indeholder dokumentudarbejdelse og digital tinglysningsekspedition.

Sådan forløber sagen.

 1. Du udfylder denne korte formular. Derefter modtager du i løbet af få minutter en bekræftende mail fra os, der betyder at vi er i gang med at behandle din sag.
 2. Vi kontakter dig for eventuelle spørgsmål til sagen.
 3. Herefter udarbejder vi et tinglysningsdokument til brug for tinglysning af skifteretsattesten. Dette dokument sender vi til din godkendelse og underskrift (med nemid). Vi medsender samtidig betalingsoplysninger vedr. tinglysningsafgift og vores honorar (du kan bruge alm netbank).
 4. Når du herefter har underskrevet dokumentet med nemid, sørger vi for at det bliver registreret og tinglyst korrekt i tingbogen.
 5. Vi sender kopi af den tinglyste skifteretsattest til dig og eventuel medvirkende bank.
 6. Din bank kan herefter få det finansielle omkring sagen på plads.

Tryghed undervejs

Vi er med dig hele vejen igennem, indtil skifteretsattesten er tinglyst.

Du er velkommen til at kontakte os på +45 70 20 21 29
eller dd@skoedecentret.dk for en nærmere drøftelse af din sag.

Bestil →

Relaterede ydelser:

Få en uforpligtende samtale om din sag

 1. Navn:
  Udfyld venligst dit navn
 2. Mail:
  Udfyld venligst din email adresse
 3. Tlf nr.
  Udfyld venligst dit tlf nr.