Skilsmisseskøde – hvordan foregår det?

Hvis et ægtepar, som ejer en fast ejendom sammen, vælger at gå fra hinanden og blive skilt, skal ejendommen enten sælges eller også skal den ene part overtage ejendommen.

Hvis den ene part vælger at overtage ejendommen, skal der laves et såkaldt skilsmisseskøde.

Skødet er lidt anderledes end et normalt skødet, idet skødet tinglyses som led i bodeling. Skødet skal indeholder nogle bestemte erklæringer, fx i forhold til tinglysningsafgift, da det ellers afvises ved tinglysningsretten.

Skødet kommer til at rumme vilkårene for overdragelsen, og så snart det tinglyses i tingbogen, kan der laves gældsovertagelse vedr. ejendommens eksisterende lån.

I forbindelse med tinglysning af dette skilsmisseskøde, skal der beregnes tinglysningsafgift. Denne tinglysningsafgift udgør fast kr. 1.660 når overdragelsen sker som led i skilsmisse.

Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk køberrådgivning og udarbejdet skøde til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003.

70 20 21 29 Bestil online

Se anmeldelser på Trustpilot