Tilbud på skødeskrivning – få tilbud på juridisk holdbar skødeskrivning

skøde

Har du brug for at få skrevet og tinglyst et nyt skøde, kan Skøde Centret være dig behjælpelig med tilbud på skødeskrivning.

70 20 21 29 Bestil online

Der kan være mange årsager til at du har brug for et skøde. Det kan være du har købt ny bolig, eller skal at du skal overtage en fælles bolig. Der kan også være tale om en familiehandel. Uanset årsagen, har du brug for dette skøde, både af hensyn til jeres juridiske retstilling, men også i forhold til banken, i forbindelse med optagelse af nyt lån.

Hvad indeholder skødet?

Skødet indeholder de grundlæggende vilkår for overdragelsen, herunder jeres navne, adressen på ejendommen, overtagelsesdato, købesum, oplysninger om ejendommens servitutter. Herudover indeholder skødet nogle relevante erklæringer som tilpasses jeres konkrete situation.

Håndterer Skøde Centret hele sagen?

Hvis du gør brug af vores tilbud på skødeskrivning, sørger vi for at skødet udarbejdes juridisk korrekt, og sender det herefter til jeres godkendelse og underskrift.

Så snart I underskrevet skødet, sørger vi for at det indføres korrekt i tingbogen hos Tinglysningsretten.

Læs mere om sagsbehandlingen i detaljer.

Hvilke omkostninger vil der komme til sagen?

Der vil typisk være 2 udgifter til skødet. Den ene er udgiften til honoraret for at få skødet håndteret. Den anden er udgiften til selve tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften er en afgift som Tinglysningsretten opkræver i forbindelse med tinglysningen.

Læs her hvordan tinglysningsafgift beregnes.