Udarbejdelse af skøde – bestil skøde til fast lav pris

skøde

Har du brug for udarbejdelse af skøde, kan Skøde Centret hjælpe dig professionelt med sagen til en fast lav pris. Vi sørger for udarbejdelse af skøde og sørger for at det tinglyses korrekt i tingbogen. Endvidere sørger vi for koordination med medvirkende banker, såfremt der er behov for dette.

Vi arbejder med forskellige typer af skøder, som fx skilsmisse skøde, skøde mellem forældre og barn, skøde mellem ugifte, skøde hvor samlever skal være medejer.

Se ydelser og priser

Du er også velkommen til at ringe til os på  70 20 21 29 for spørgsmål eller hvis du foretrækker at bestille skødet pr telefon. Så kan vi tage fat på sagen med det samme.

Hvad er prisen på udarbejdelse af skøde?

Vi har en fast lav pris på udarbejdelse af skødet. Du kan regne med at prisen holder, uanset omfanget af sagen. Hvis sagen ikke kan gennemføres, annullerer vi blot skødet igen, og tager ikke noget honorar for sagen.

Hvordan foregår sagen?

Udarbejdelse af skøde foregår i dag digitalt. I modsætning til tidligere hvor et skøde blev udarbejdet på papir og underskrevet med kuglepen, underskrives et skøde i dag med nemid. Når vi udarbejder skødet, sørger vi for, at du får tilsendt et link til skødet. Du skal herefter blot underskrive dette digitalt, hvorefter vi sørger for resten.

Se svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvordan bestiller jeg et skøde?

Det er nemt at sætte sagen i gang. Vi skal blot bruge nogle informationer fra dig til sagen, herunder jeres navne, jeres cpr numre, hvad der måtte være aftalt mellem jer, herunder omkring købesum og overtagelsesdag.

Stor erfaring med udarbejdelse af skøder

Skøde Centret har udarbejdet skøder siden 2003, og vi tinglyser årligt ca. 1200 dokumenter ved tinglysningsretten. Endvidere har vi tegnet professionel ansvarsforsikring via Lloyds.

Læs mere om Skøde Centret. 

Tinglysning af skøde er en sikringsakt

Berigtigelsen af skødet har til formål at sikre, at handlens vilkår bliver opfyldt. Det vil i praksis indebære, at sælger modtager købesummen, og at køber opnår ejendomsret over boligen ved at få tinglyst formel adkomst på boligen. Selve berigtigelsen er derfor som udgangspunkt en ekspeditionsmæssig opgave, som ikke rummer rådgivning af køber eller sælger.

Skødet skal, for at kunne tinglyses, blandt andet indeholde oplysninger om køber og sælger, ejendommens adresse, købesummen samt overdragelsesdatoen.

Når skødet er udarbejdet, signeres det digitalt med NemID af køber og sælger på tinglysning.dk. Underskriften kan også foretages af Skøde Centret eller en anden person, hvis der er givet en tinglysningsfuldmagt.

Hvis skødet herefter opfylder de særlige krav, der formelt stilles jf tinglysningsloven, kan det tinglyses, hvorefter du er retmæssig ejer.

Selve tinglysningen af skødet er således din dokumentation for, at du er den (nye) formelle ejer af den pågældende ejendom, men tinglysningen er også en juridisk sikringsakt, som sikrer mod at tidligere ejers eventuelle kreditorer kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysningen sikrer desuden, at sælger ikke kan foretage et dobbeltsalg ved at sælge sin ejendom igen efter først at have solgt til dig.

For at få tinglyst et skøde, skal der normalt betales en tinglysningsafgift på 0,6 % af ejendommens handelspris (ved familiehandler dog minimum beregnet af den offentlige vurdering) samt et fast gebyr på 1.750 kr. Derfor varierer prisen på tinglysningsafgiften efter hvad købsprisen/vurderingen er på ejendommen.

Når skødet er tinglyst, gives der besked til henholdsvis sælger og købers bank, hvorefter købers lån bliver tinglyst på ejendommen. Når købers lån er tinglyst, kan sælgers lån aflyses.

Når sælgers lån er aflyst, vil skødet herefter være tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. På dette trin vil din bank modtage et udskrift af skødet som dokumentation, ligesom sælgers bank vil modtage meddelelse om, at sælgers provenu fra salget af ejendommen kan frigives.

God ide at få skødet tinglyst hurtigt

Set fra din side som køber, kan det anbefales at det er dig (eller din repræsentant) som står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, da du i så fald har hånd i hanke med at frigivelsen af købesummen til sælger først sker, når du har sikret retten over ejendommen og sælgers lån er fjernet.

Der er dog ikke noget lovkrav der bestemmer, om det er dig eller sælger der skal stå for skødet, så det er helt op til hvad I kan blive enige om. Det er altid en god ide at få skødet tinglyst så hurtigt som muligt af hensyn til at sikre dit ejerskab over ejendommen, og give mulighed for at dine lån kan tinglyses.

Call Now Button Scroll Up