Forside » Testamente » Udvidet samlevertestamente: Sådan sikrer I hinanden

Udvidet samlevertestamente: Sådan sikrer I hinanden

udvidet-samlevertestamente

Af Skøde Centret

Emnet for denne artikel er udvidet samlevertestamente, et juridisk dokument, der spiller en central rolle for mange ugifte samlevende par. En forståelse af dette emne er altafgørende, da det berører vores mest dyrebare forhold – vores livspartnere og vores familier. Ugifte samlevende par står over for unikke udfordringer i forhold til arveretten, og et udvidet samlevertestamente kan give en nødvendig sikkerhed i forhold til disse udfordringer.

Misforståelser omkring arveret for ugifte samlevende

En udbredt misforståelse blandt ugifte samlevende er, at de automatisk vil arve efter hinanden, ligesom gifte par gør. Dette er ikke tilfældet ifølge dansk arvelov. Ugifte samlevende har ingen automatisk arveret efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen, eller om de har fælles børn.

Dette kan være et chok for mange par at opdage, specielt hvis de har delt deres liv sammen i mange år, og det understreger vigtigheden af at være informeret om arveretten og de juridiske instrumenter, der er til rådighed, som et udvidet samlevertestamente.

Et udvidet samlevertestamente er en essentiel løsning, der sikrer, at ugifte samlevende kan arve efter hinanden (næsten) ligesom ægtefæller. Selvom det indebærer visse betingelser og begrænsninger, er det et vigtigt skridt mod økonomisk sikkerhed

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente er et juridisk dokument, der gør det muligt for ugifte samlevende par at arve efter hinanden. Formålet med dette dokument er at give samlevende par samme arveretlige rettigheder. Dette betyder, at parret kan arve efter hinanden uden at betale den sædvanlige tillægsafgift på 25% oveni arveafgiften på 15%, der gælder for ugifte samlevende.

Derudover kan en samlever modtage en større arv, da tvangsarven til børn kan reduceres fra 25% til 12,5%.

Hvad indebærer et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente indeholder flere vigtige elementer. For det første giver det parret mulighed for at arve efter hinanden uden at betale den ekstra afgift, der normalt gælder for ugifte samlevende. For det andet giver det parret mulighed for at bestemme over en større del af arven.

Tvangsarven til børn kan reduceres fra 25% til 12,5%, hvilket giver mere arv til den overlevende samlever. For par uden børn giver dette dokument mulighed for at efterlade alt til den overlevende samlever.

Betingelser for oprettelse af et samlevertestamente

For at kunne oprette et samlevertestamente skal parret opfylde visse betingelser. De skal kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab, og ingen af parterne må tidligere have oprettet et udvidet samlevertestamente med en anden partner.

Parret skal enten have haft fælles bopæl og have eller vente barn sammen, eller i minimum 2 år have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold.

Fordele ved et samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente tilbyder flere fordele. Det giver parret mulighed for at udtage bestemte genstande fra arven. Desuden har den overlevende samlever fortrinsret til at vælge og udtage bestemte ejendele. Endelig er der mulighed for at anvende reglerne om arvehenstand, hvilket betyder, at den overlevende samlever kan udskyde betalingen af arveafgiften.

Begrænsninger ved et udvidet samlevertestamente

Selvom et udvidet samlevertestamente giver samlevende par mange af de samme rettigheder som ægtefæller, er der visse undtagelser. Den mest markante er, at parret ikke kan sidde i uskiftet bo. Dette er en særlig ret, som kun ægtefæller har, og som gør, at den efterladte ægtefælle kan udskyde delingen af boet indtil dødsfaldet af den længstlevende ægtefælle.

Alternativer, hvis betingelserne for et udvidet samlevertestamente ikke opfyldes

Hvis parret ikke opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente, men stadig ønsker at sikre hinanden arveretlig, kan de lave et almindeligt gensidigt samlevertestamente. I dette tilfælde kan parret angive, at de skal arve mest muligt efter hinanden.

Tvangsarven vil dog i disse tilfælde udgøre 25 % af den samlede arv i stedet for de 12,5 %, som er tilfældet, hvis de opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente.

Proces for oprettelse af et udvidet samlevertestamente

testamente

At oprette et udvidet samlevertestamente involverer flere trin. Først og fremmest skal parret sikre sig, at de opfylder betingelserne. Derefter er det vigtigt at få dokumentet juridisk korrekt udført. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at få hjælp fra en juridisk rådgiver til at sikre, at testamentet er korrekt formuleret og overholder alle gældende love og regler.

Når testamentet er færdigt, skal det underskrives af parret og to vidner. Endelig skal testamentet registreres i testamenteregisteret for at være gyldigt.

Et samlevertestamente er ikke kun et juridisk dokument, men også et udtryk for parrets gensidige omsorg og ønske om at sikre hinanden. Det er derfor vigtigt at tage sig tid til at gennemgå alle detaljer og sikre, at dokumentet afspejler parrets individuelle ønsker og behov.

Konklusion

At navigere i arvelovens kompleksitet kan være en udfordring, især når det kommer til samlevende par. Et udvidet samlevertestamente er en effektiv løsning, der sikrer, at samlevende par kan arve efter hinanden på samme måde som ægtefæller. Men det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke betingelser, der skal opfyldes, samt de begrænsninger, der gælder.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top