Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er en helt særlig type pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver mulighed for, at man modregner hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften. Dermed kan man ”genbruge” tinglysningsafgiften et tidligere pantebrev. Dette kan […]

Tinglysningsafgift på skifteretsattest

Beregningen af tinglysningsafgiften i forbindelse med tinglysning af en skifteretsattest, er afhængig af hvem der skal overtage ejendommen. Såfremt skifteretsattesten tinglyses som adkomst for efterlevende ægtefælle, udgør afgiften fast kr. 1660. Såfremt andre arvinger end ægtefælle skal overtage ejendommen, udgør […]

Samejeoverenskomst tinglysning

En samejeoverenskomst (også kaldet en samejekontrakt) er en kontrakt der kan indgås mellem dig og din ugifte samlever. Dette er særligt en god ide hvis I ejer fast ejendom sammen. Denne samejeoverenskomst behøver normalt ikke at blive tinglyst. Selve samejeoverenskomsten er gyldig […]