Forside » tinglysninger » Tinglyst sikkerhed til ejerforening: hvad er det?

Tinglyst sikkerhed til ejerforening: hvad er det?

ejerlejlighed

Tinglyst sikkerhed til ejerforeningen er en sikring af, at ejerforeningens andre medlemmer ikke lider et tab, såfremt en enkelt eller flere ejerlejlighedsejere ikke kan betale de normale løbende ydelser. Ejerforeningens krav er normalt omfattet af vedtægterne, og ligger tinglyst på alle de omfattende ejerlejligheder.

Det er i forbindelse med boligkøb væsentligt at undersøge hvor meget sikkerhed der er tinglyst til ejerforeningen.

Ejerforeningen har til formål at administrere den fælles ejendom for medlemmerne. Medlemmerne er normalt samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen.

Medlemmerne betaler til dækning af foreningens fællesudgifter en ydelse i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Selve ydelsens størrelse fastsættes af ejerforenings bestyrelse, eller af ejerforeningens administrator på grundlag af et udarbejdet driftsbudget. Nogle ejerforeninger har derudover optaget lån til fx renoveringsprojekter, som alle ejere hæfter for i fællesskab.

De fleste ejerforeninger kræver, at medlemmer skal stille sikkerhed for de fælles udgifter over for ejerforeningen med et vist beløb. Den enkelte ejers sikkerhed til ejerforeningen vil ofte være sikret ved, at ejerforeningens vedtægter bliver tinglyst på alle ejerlejlighederne. Alternativt kan der også være tinglyst ejerpantebrev til sikkerhed overfor ejerforeningen.

Inddrivelse af en ejers gæld til ejerforeningen kan håndteres som en almindelig inkassosag, men de fleste ejerforeninger har valgt at tinglyse pant i de enkelte ejerlejligheder til sikkerhed for hver ejers betaling af sin andel af fællesudgifterne. Ejerforeningen kan derfor i sidste ende vælge at indgive en begæring om tvangsauktion over ejerlejligheden og via denne tvangsauktion få sit tilgodehavende hentet hjem.

Ejerskifte

Ved salg af en ejerlejlighed retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, og indhenter oplysning om hvorvidt der skal ske forhøjelse eller blot overtagelse af allerede eksisterende pantsikkerhed. Hvis der endnu ikke er tinglyst pantsikkerhed, kan det være, at denne skal etableres i forbindelse med ejerskifte.

Såfremt der er tale om et tinglyst ejerpantebrev, skal du som køber normalt overtage (og nogle gange forhøje) dette ejerpantebrev til ejerforeningen, og dette skal ske med tinglyst påtegning på pantebrevet. Denne opgave hviler normalt på dig som køber.

Hvis sikkerheden til ejerforeningen er etableret via vedtægterne tinglyst pantstiftende, skal der ikke ske yderligere, da denne type sikkerhed blot overgår automatisk til dig som ny ejer. Derfor er det ofte mere praktisk i længden, hvis en ejerforening vælger at tinglyse vedtægterne pantstiftende, frem for at de enkelte ejere tinglyser et ejerpantebrev.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser

Vi er specialiserede i følgende typer af sager: