Generelle vilkår for Skøde Centrets Køberrådgivning.

1. Skøde Centrets ydelser

2. Omkostninger
2.1 Betaling for opgaver under pkt. 1. til Skøde Centret, er aftalt til:

Som en ekstrabonus indebærer vores koncept, at du ikke skal betale honorar til Skøde Centret, hvis din bolighandel mod forventning ikke bliver til noget.

NB. Beløbet inkluderer ikke tinglysningsafgiften til tinglysningskontoret.

3. Skøde Centrets oplysning til kunden
3.1 Skøde Centret forbeholder sig ret til at afslå en sag, såfremt den måtte vise sig at ligge uden for vores arbejds - og kompetenceområde. Såfremt en sag afslås, vil vi give besked så hurtigt det er muligt, normalt indenfor 1 arbejdsdag.

3.2 Er handlen betinget af godkendelse, gennemgår Skøde Centret de fra ejendomsmægleren fremsendte bilag inkl. købsaftale, og sørger for den nødvendige godkendelse.

3.3 Skøde Centret forestår ikke rådgivning om købesummens rimelighed og finansieringen heraf, ejendommens anvendelighed samt skattemæssige forhold eller lignende.

3.4 Vi anbefaler at du som køber anvender egen byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen, fx. Bolius- uanset om der er udarbejdet tilstandsrapport. Vi anbefaler at du som køber tager kontakt til uvildigt forsikringsselskab for indhentning af tilbud på husforsikring samt ejerskifteforsikring - uanset om der foreligger tilbud på forsikringer vedlagt købsaftalen. Vi anbefaler endvidere at du søger økonomisk rådgivning hos din bank vedrørende finansieringen af købet.

3.5 Såfremt der i forbindelse med overtagelsen af ejendommen måtte vise sig at være mangler ved ejendommen eller hvis du som køber har en tvist med sælger, kan Skøde Centret bistå med at sende en indledende skrivelse med dit krav til sælger. Såfremt dette ikke løser sagen og der skal køre en egentlig retssag overfor sælger, kan Skøde Centret ikke bistå med dette.

4 Fortrolighedspolitik
Skøde Centret anvender kun de oplysninger, kunden afgiver til os, til brug for vores sagsbehandling. Vi videregiver ikke kunders oplysninger til udenforstående.

5. Om Skøde Centret
5.1 Skøde Centret I/S, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf. 7020 2129, CVR 33230605.

6. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

6.1 SKØDE CENTRET ER ANSVARSFORSIKRET HOS LLOYDS LONDON – POLICE NR.: PFD008006.