Generelle vilkår for Skøde Centrets skødeservice.

1. Skøde Centrets pligter
Skøde Centret varetager følgende ydelser:

Skøde Centret er ikke forpligtet til at foretage tinglysning førend kunden har betalt registreringsafgift til tinglysningskontoret og honorar til Skøde Centret.

2. Omkostninger
2.1 Betaling for opgaver under pkt. 1. til Skøde Centret, er aftalt til:

Som en ekstrabonus indebærer vores koncept, at du ikke skal betale honorar til Skøde Centret, hvis din bolighandel mod forventning ikke bliver til noget.

NB. Beløbet inkluderer ikke tinglysningsafgiften til tinglysningskontoret.

3. Skøde Centrets oplysning til kunden
3.1 Skøde Centret forbeholder sig ret til at afslå en sag, såfremt den måtte vise sig at ligge uden for vores arbejds - og kompetenceområde. Såfremt en sag afslås, vil vi give besked så hurtigt det er muligt, normalt indenfor 1 arbejdsdag.

3.2 Kunden modtager udelukkende ydelser af ekspeditionsmæssig karakter fra Skøde Centret. Køber og sælger har ikke ønsket rådgivning i forbindelse med handlen, men udelukkende udarbejdelse og ekspedition af skøde. Skødet udarbejdes derfor på baggrund af et eksisterende aftalegrundlag mellem parterne, muntligt eller skriftligt. Skøde Centret udarbejder ikke selve aftalegrundlaget, men berigtiger handlen på baggrund af det eksisterende aftalegrundlag.

3.3 Skøde Centret yder således ikke rådgivning i forbindelse med denne skødesag, herunder rådgivning om købesummens størrelse og finansiering, aftalens rimelighed, indfrielse og aflysning af eksisterende prioriteter, skatte- og forsikringsmæssige forhold eller lignende.

4 Fortrolighedspolitik
Skøde Centret anvender kun de oplysninger, kunden afgiver til os, til brug for vores sagsbehandling. Vi videregiver ikke kunders oplysninger til udenforstående.

5. Om Skøde Centret
5.1 Skøde Centret I/S, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf. 7020 2129, CVR 33230605.

6. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

6.1 SKØDE CENTRET ER ANSVARSFORSIKRET HOS LLOYDS LONDON – POLICE NR.: PFD008006.