Disclaimer

Brug af hjemmesiden


Skøde Centrets website skal betragtes som en service- og informationskilde. Artikler på dette website kan ikke opfattes som eller træde i stedet for egentlig juridisk rådgivning eller træde i stedet for et rådgiver-klientforhold. Det samme gælder eventuel information givet via chat-samtale på hjemmesiden, som alene skal ses som en overordnet indkredsning af en problemstilling med henblik på at brugeren efterfølgende selv søger mere specifik vejledning.

Ansvarsfraskrivelse


Det er websitets mål at angive information så korrekt og retvisende som muligt. Skøde Centret tager dog forbehold for, at websitets informationer ikke er fyldestgørende, præcise eller ajourførte.

Dispositioner på baggrund af websitets indhold foretages for eget ansvar og risiko. Skøde Centret er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre relaterede skader opstået ved adgang til eller brug af indholdet fra dette website.

Skøde Centrets ekspertise består i at yde juridisk rådgivning ved bolighandler. Vi gennemgår og kontrollerer købsaftaler og udarbejder skøder.

Vi er ikke et advokatfirma, men er bemyndiget til at varetage den juridiske sagsbehandling ved boligkøb og skødesager jf. lov om juridisk rådgivning. Vores sagsbehandling og rådgivning er ansvarsforsikret og vores sagsbehandling og rådgiveransvar følger samme etiske retningslinjer som gælder for en boligadvokat.

Prisangivelser


Priserne for vores ydelser angivet på denne hjemmeside er inklusiv gældende dansk moms. Selve den statslige tinglysningsafgift til tinglysning er ikke inklusiv i priserne, idet denne afgift altid betales separat til tinglysningsretten.

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at Skøde Centret behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Skøde Centret er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Scroll to Top