Om Skøde Centret

om Skøde Centret

Skøde Centret blev grundlagt i 2003 med det ene formål at lave skøder og rådgivning for boligkøbere. Vi oplevede, at der allerede dengang var en stor efterspørgsel efter uafhængig køberrådgivning.

Siden da har vi hjulpet mere end 15.000 boligkøbere gennem deres boligkøb i stort set alle egne af landet. Da vi samtidig gennemfører mellem 800 – 1200 digitale tinglysninger ved tinglysningsretten årligt, har vi stor rutine indenfor dette område.

Vores køberrådgivere har mange års erfaring med berigtigelse af ejendomshandler, og uddannelsesmæssige baggrunde indenfor rådgivning, skødeudarbejdelse, ejendomskøb- og salg, ejendomsjura, økonomi og offentlig ret. Vi prioriterer desuden løbende efteruddannelse højt.

Vi har afdelinger i København, Aarhus og på Bornholm, og vi arbejder med ejendomme overalt i Danmark.

Specialiserede køberrådgivere

Vi har valgt udelukkende at arbejde med boligkøb og skødeskrivning. Da vi således ikke arbejder med andre juridiske områder, har vi gennem tiden opnået en solid ekspertise med køb og salg af fast ejendom, og vi er specialister i den del, der vedrører skøder og køberrådgivning.

For at sikre vores kunder en effektiv sagsbehandling af høj kvalitet, til en fast lav pris, optimerer vi løbende vores arbejdsprocedurer og udnytter informationsteknologiens muligheder for avanceret sagsstyring og billig landsdækkende kommunikation.

Ansvarsforsikring

Vi arbejder seriøst med at varetage vores kunders behov, og vores rådgivning og sagsbehandling er derfor også fuldt ansvarsforsikret hos Lloyds International.

Vi værner om miljøet

Skøde Centrets sagsbehandling foregår næsten 100 % elektronisk via de digitale medier, uden brug af papirprint. Vores korrespondance foregår således via mail i stedet for brevforsendelser.

Derved skåner vi miljøet og holder omkostningerne nede.

Vores afdeling på Bornholm støtter endvidere den bornholmske ”Bright Green Island”- vision om at blive en CO2- neutral ø, der er 100% selvforsynende med vedvarende energi. I forlængelse heraf er alle elektriske lyskilder i Skøde Centrets kontorlokaler omlagt til lavenergi-belysning.

Skøde Centret har endvidere neutraliseret CO2- udledningen fra brugen af vores hjemmeside ved deltagelse i ordningen for CO2-neutrale hjemmesider.

Call Now Button