Cookies og privatlivspolitik

Skøde Centrets hjemmeside bruger, som stort set alle andre websites, cookies for at gøre os i stand til at forbedre vores hjemmeside, bl.a. via brug af google analytics, samt for at kunne levere visse funktioner til hjemmesiden, som fx vores kontaktformular.

Cookies er små tekstfiler, der overføres til din computers harddisk gennem din webbrowser for at gøre det muligt for os at genkende din browser og hjælpe os med at indsamle statistik om besøgende på vores websted. Desuden gør brug af cookies det teknisk muligt at du kan foretage en online bestilling på hjemmesiden.

Hvordan fjernes cookies?
De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men hvis du ønsker det, kan du ændre disse browserindstillinger ved at acceptere, afvise og slette cookies. “Hjælp”-delen på værktøjslinjen i de fleste browsere vil fortælle dig, hvordan du forhindrer din browser i at acceptere nye cookies, hvordan du kan få browseren til at give dig besked, når du modtager en ny cookie, eller hvordan du kan deaktivere cookies fuldstændigt. Hvis du vælger at ændre disse indstillinger, kan du opleve, at visse funktioner og egenskaber ikke virker, som de skal, da mange hjemmesider er afhængige af brug af cookies for at fungere optimalt.

For yderligere oplysninger om cookies, og hvordan du kan stoppe cookies fra at blive installeret, se: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Skøde Centret indsamler og behandler dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvem er dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Skøde Centret I/S
Strandvejen 100
2900 Hellerup
mail@skoedecentret.dk
tlf. 70202129
CVR 33230605

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Skøde Centret indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • sender en forespørgsel (pr mail eller via hjemmesidens formular)
  • opretter en sag
  • i øvrigt giver personoplysninger til os i forbindelse med behandlingen af din sag.

Herudover modtager vi data fra medvirkende parter, herunder ejendomsmægler og banker. Det kan fx være kopi af købsaftalen.

Skøde Centret indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (fx navn, cpr nummer, adresse, e-mailadresse) for at kunne levere den bestilte juridiske ydelse.

For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, indhenter vi udover dine kontaktoplysninger også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi ifølge loven skal gennemføre. Vi oplyser desuden dine identifikations- og kontaktoplysninger, og kan videregive andre nødvendige oplysninger, når vi indhenter oplysninger andre steder end hos dig.

Hvad er formålet?
Formålet med at indhente og behandle persondata er at kunne behandle din sag. Det er fx nødvendigt for at kunne tinglyse et skøde.

Herudover er formålet også at opfylde de lovmæssige krav iht. hvidvaskloven, hvor vi har pligt til at behandle dine identifikationsoplysninger.

Hvem videregives personoplysninger til?
For at kunne gennemføre en handel, bliver købsaftalen og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder identifikations- og kontaktoplysninger, matrikelnummer, samt deponeringskonti videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter m.v., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen.

Herudover videregives dine data til fx tinglysningsretten og SKAT/kommune. Vi gør kun dette når det er nødvendigt for sagen.

Hjemmel til at indsamle og behandle persondata
Skøde Centrets ret til indsamling og behandling af persondata er hjemlet i lovgivningen, idet indsamling og behandling af persondata er nødvendigt for at kunne opfylde den retlige forpligtelse vi har overfor dig.

For at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til sagen, indhenter vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cvr-nr. på dig som køber og tilsvarende, hvis du er fuldmagtshaver, tegningsberettiget eller repræsentant for køber/køberne. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores professionelle rådgiveransvar, jf lovgivningen.

Hvor lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere hos Microsoft samt webhost i Europa, dvs. indenfor EU.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt jf. loven.

Adgang til oplysninger.
Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen mail@skoedecentret.dk.

Skøde Centret forpligtelser
Skøde Centret forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Retten til sletning af personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis Skøde Centret ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, herunder behandle, dine personoplysninger. Vi sletter dog som standard oplysninger på kunder og tidligere kunder, så snart disse ikke længere skal anvendes jf gældende dansk lovgivning.

Bemærk venligst, at såfremt Skøde Centrets behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende dansk lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Retten til at få data ændret
Du har ret til at få ændret dine personoplysninger hos os, hvis de måtte være forkerte.

Din sikkerhed
Vi videreformidler aldrig dine data til salg og markedsføring.

Klage
Hvis du ønsker at klage over Skøde Centrets behandling af dine personoplysninger, bedes du skrive til os på adressen mail@skoedecentret.dk. Du har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Scroll to Top