Få samlever med på skødet

Få udarbejdet nyt skøde hos Skøde Centret til en fast lav pris.
Hurtigt, nemt og sikkert.

Bestil online 70 20 21 29

Se anmeldelser på Trustpilot

Håndtering af sagen fra A-Z
Behandling fra dag til dag

Erfaring fra 10.000 bolighandler


samlever-på-skødet
Når en samlever skal være medejer af ejendommen, er der typisk to scenarier:

1. Du ejer idag hele ejendommen alene, og din kæreste køber sig ind og bliver medejer

2. Du ejer idag ejendommen sammen med tidligere samlever eller ægtefælle, og din nye samlever skal overtage din tidligere samlever/ægtefælles andel af ejendommen.

Et standardskøde er ikke nok

Skødet skal både fungere som skøde i traditionel forstand, men skal samtidig også fungere som jeres kontrakt. Derfor vil det normalt ikke være tilstrækkeligt kun at få udarbejdet et typisk standard minimalskøde. Da skødet også skal fungere som formel kontrakt, er det vigtigt at skødet suppleres med alle vilkårene for jeres aftale, formuleret i juridisk holdbart sprog.

Med Skøde Centrets pakke får du ikke kun et standard minimalskøde. Du får også en juridisk korrekt formulering og formalisering af vilkårene for jeres overdragelse.

Vi er specialiseret i at behandle sager, hvor en samlever skal være medejer, uanset om der er tale om den ene eller anden situation.

Da vi gennemfører mellem 800 – 1200 digitale tinglysninger ved tinglysningsretten årligt, har vi stor rutine i forhold til sager hvor samlever skal være formel medejer.

Dit skøde håndteres til en fast lav pris på kr. 3.950,00 inkl. moms (+ obligatorisk tinglysningsafgift). Du kender derved prisen fra starten af, og har garanti for at regningen ikke bliver større undervejs i sagen.

Skulle der vise sig at være tekniske eller juridiske komplikationer i forhold til at få tinglyst skødet hos tinglysningsretten, håndterer vi også disse udfordringer som en del af sagen, uden ekstra omkostninger for dig.


Vores skødepakke indeholder alt det nødvendige:


Udarbejdelse af nyt digitalt skøde til samlever hos tinglysningsretten.

Indhentelse af jeres digitale underskrifter.

Ekspedition af skøde til tinglysning samt koordinering i forhold til bank.

Sikring af at anmærkninger i skødet slettes.

Fremsendelse af det tinglyste skøde til dig.

Frigivelse af eventuel købesum hos bank.
Køberrådgivning

Fordele ved Skøde Centret:

Ingen handel – ingen regning garanti.
Ansvarsforsikret sagsbehandling.
Personlig rådgiver, som følger sagen fra start til slut.
Behandling af sagen fra dag til dag.
Landsdækkende service.
Vores pris er fast, uanset omfanget af din sag. Du modtager således ingen ”ekstra” regninger fra os.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Du kan bestille skødet ved at benytte formularen. Formularen er kort, da vi ikke behøver så mange oplysninger til at starte med. Vi vender tilbage til dig efterfølgende for indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger. Hvis du foretrækker det, kan du også i stedet bestille skødet ved at ringe til os på 70 20 21 29 (man-fre 9:00-17:00) eller sende os en mail.
Du kan fortryde din bestilling af skøde frem til skødet skal sendes til tinglysning uden omkostninger for dig.
Vores priser er faste, så du på den måde har overblik over hvor meget det kommer til at koste fra starten af. Vi arbejder ikke med timepriser og ekstratillæg. Du kan dermed regne med, at prisen på vores skødeservice også er det du ender med at betale i sidste ende. Udover vores honorar kommer der udgifter til selve tinglysningsafgiften til staten.
Vi leverer skødet fra dag til dag, medmindre der opstår nogle komplikationer som forsinker sagen. Det kan fx være tekniske problemer med tinglysningssystemet hos Tinglysningsretten.
Ja! Skøde Centrets rådgivning og sagsbehandling er ansvarsforsikret via Lloyds. Det betyder, at du er forsikret som kunde, hvis Skøde Centret skulle begå fejl i behandlingen af din sag.
Du betaler først honorar til os, når skødet er klargjort til din underskrift, og når du har godkendt det.
Nej! Du betaler kun noget til os, hvis skødesagen gennemføres. Hvis det, uanset årsag, ikke kan lade sig gøre at gennemføre sagen, betaler du ikke noget til os.
Vi fremsender et konto nummer du kan benytte, når betaling skal finde sted.
 1. Når vi har modtaget de oplysninger vi skal bruge for at udarbejde dit skøde, opretter vi herefter det digitale skøde.
 2. Vi fremsender kopi af det digitale skøde til dig med tilhørende vejledning om, hvordan I kan underskrive skødet med Jeres digitale signatur eller NemID.
 3. Vi udregner din tinglysningsafgift vedrørende skødet, som du derefter indbetaler til vores tinglysningskonto (vi sender et brev med oplysninger om afgiftens størrelse og kontonummer til brug for overførslen). På dette tidspunkt skal du tillige indbetale honoraret til Skøde Centret (vi fremsender faktura samt oplysninger om kontonummer til brug for overførslen).
 4. I underskriver skødet med Jeres NemID.
 5. Skøde Centret anmelder herefter skødet til digital tinglysning hos tinglysningsretten, og koordinerer tinglysningsprocessen i henhold til bankens dispositioner.
 6. Skøde Centret koordinerer med banken omkring sletning af eventuelle anmærkninger på skødet. Anmærkninger på skødet er et udtryk for at sælger ikke har fået aflyst eksisterende lån på ejendommen endnu.
 7. Det færdigbehandlede skøde sendes til køber af ejendommen, og der sendes kopi af skødet til relevante parter, herunder bank(er).
 8. Sagen afsluttes og arkiveres.
Vi kommunikerer typisk via telefon og mail.
Nej, ikke samlet set. Du kan dog finde skødeskrivere som umiddelbart virker billigere, men ofte kommer der ekstra udgifter oveni, inden sagen er færdig. For vores vedkommende er prisen fast fra starten af, og den pris kan du regne med hele vejen igennem, uanset omfanget af din sag.
Det afhænger af hvilken type sag der er tale om:
 1. Almindelig fri handel
  Ved almindelige bolighandler beregnes tinglysningsafgiften som kr. 1.660 tillagt 0,6 % af købesummen uanset hvor stor den offentlige vurdering er.
 2. Familiehandel
  Hvis der er tale om en familiehandel, beregnes tinglysningsafgiften som kr. 1.660 tillagt 0,6 % af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen.
 3. Skilsmisse
  Ved skilsmisse (hvor man har været formelt gift), kan tinglysningsafgiften nedsættes til kr. 1.660. Man undgår derved helt 0,6% afgiften.

Skødecentret hjalp os til en hurtig, smidig og billig udarbejdelse af skøde, hvor ny samlever skulle være medejer af huset efter skilsmisse, og vi følte os i sikre hænder hele vejen igennem. 
– Boligkøber fra Tjele
Jeg har været utrolig tilfreds med Skøde Centrets behandling af min sag og har følt mig i gode og kyndige hænder hele vejen igennem forløbet.
– Boligkøber fra Albertslund
Har sjældent oplevet så professionel, kyndig og tålmodig vejledning. Det der mest var en lettelse, var den forstående og hjælpende tone al korrespondancen blev skrevet i. Det hjalp en novice og gjorde mig tryg.
– Boligkøber fra Skagen

Bestil online 70 20 21 29

Du kan også skrive til os hvis du har spørgsmål.