Hvad er en bevaringsværdig bygning?

Hvis en ejendom har særlige former for kvaliteter (arkitektonisk eller byggeteknisk) med en lokal eller regional betydning, kan den gøres bevaringsværdig og ejendommen eller dele af den må herefter ikke berøres uden særlig tilladelse. Huset bedømmes på, om det som […]

Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er en helt særlig type pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver mulighed for, at man modregner hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften. Dermed kan man ”genbruge” tinglysningsafgiften et tidligere pantebrev. Dette kan […]