Omskødning af sommerhus mellem flere ejere

Få udarbejdet nyt skøde hos Skøde Centret til en fast lav pris.
Hurtigt, nemt og sikkert.

Bestil online 70 20 21 29

Se anmeldelser på Trustpilot

Håndtering af sagen fra A-Z
Behandling fra dag til dag

Erfaring fra 10.000 bolighandler


omskødning
I forbindelse med at flere personer/familier ejer en ejendom sammen, typisk et sommerhus, kan der opstå et behov for at udvide eller indskrænke antallet af ejere.

Når der skal ændres på ejerforholdet, skal dette ske ved tinglysning af et nyt skøde vedr. den ejerandel som skal ændres.

Skøde Centret er specialiseret i at behandle sager hvor en eller flere personer ønsker at indtræde eller udtræde af ejerskabet.

Vi kan hjælpe jer med at udarbejde og tinglyse det nye skøde, hurtigt, nemt og til en fast lav pris på kr. 3.950,00 inkl. moms. I kender derved prisen fra starten af, og har garanti for at regningen ikke bliver større undervejs i sagen.

Vi sørger dermed for alt det praktiske omkring sagen, og tager ansvar for, at skødet bliver tinglyst juridisk korrekt i tingbogen.

Skulle der vise sig at være tekniske eller juridiske komplikationer i forhold til at få tinglyst skødet hos tinglysningsretten, håndterer vi også disse udfordringer som en del af sagen, uden ekstra omkostninger for jer.

Da vi gennemfører mellem 800 – 1200 digitale tinglysninger ved tinglysningsretten årligt, har vi stor rutine i forhold til tinglysning af skøde mellem forældre og barn.


Vores skødepakke indeholder alt det nødvendige:


Udarbejdelse af nyt digitalt skøde hos tinglysningsretten.

Indhentelse af købers og sælgers digitale underskrifter.

Ekspedition af skøde til tinglysning samt koordinering i forhold til bank.

Sikring af at anmærkninger i skødet slettes.

Fremsendelse af det tinglyste skøde til dig.

Frigivelse af eventuel købesum hos bank.
Køberrådgivning

Fordele ved Skøde Centret:

Ingen handel – ingen regning garanti.
Ansvarsforsikret sagsbehandling.
Personlig rådgiver, som følger sagen fra start til slut.
Behandling af sagen fra dag til dag.
Landsdækkende service.
Vores pris er fast, uanset omfanget af din sag. Du modtager således ingen ”ekstra” regninger fra os.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Du kan bestille skødet ved at benytte formularen. Formularen er kort, da vi ikke behøver så mange oplysninger til at starte med. Vi vender tilbage til dig efterfølgende for indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger. Hvis du foretrækker det, kan du også i stedet bestille skødet ved at ringe til os på 70 20 21 29 (man-fre 9:00-17:00) eller sende os en mail.
Du kan fortryde din bestilling af skøde frem til skødet skal sendes til tinglysning uden omkostninger for dig.
Vores priser er faste, så du på den måde har overblik over hvor meget det kommer til at koste fra starten af. Vi arbejder ikke med timepriser og ekstratillæg. Du kan dermed regne med, at prisen på vores skødeservice også er det du ender med at betale i sidste ende. Udover vores honorar kommer der udgifter til selve tinglysningsafgiften til staten.
Vi leverer skødet fra dag til dag, medmindre der opstår nogle komplikationer som forsinker sagen. Det kan fx være tekniske problemer med tinglysningssystemet hos Tinglysningsretten.
Ja! Skøde Centrets rådgivning og sagsbehandling er ansvarsforsikret via Lloyds. Det betyder, at du er forsikret som kunde, hvis Skøde Centret skulle begå fejl i behandlingen af din sag.
Du betaler først honorar til os, når skødet er klargjort til din underskrift, og når du har godkendt det.
Nej! Du betaler kun noget til os, hvis skødesagen gennemføres. Hvis det, uanset årsag, ikke kan lade sig gøre at gennemføre sagen, betaler du ikke noget til os.
Vi fremsender et konto nummer du kan benytte, når betaling skal finde sted.
 1. Når vi har modtaget de oplysninger vi skal bruge for at udarbejde dit skøde, opretter vi herefter det digitale skøde.
 2. Vi fremsender kopi af det digitale skøde til dig med tilhørende vejledning om, hvordan I kan underskrive skødet med Jeres digitale signatur eller NemID.
 3. Vi udregner din tinglysningsafgift vedrørende skødet, som du derefter indbetaler til vores tinglysningskonto (vi sender et brev med oplysninger om afgiftens størrelse og kontonummer til brug for overførslen). På dette tidspunkt skal du tillige indbetale honoraret til Skøde Centret (vi fremsender faktura samt oplysninger om kontonummer til brug for overførslen).
 4. I underskriver skødet med Jeres NemID.
 5. Skøde Centret anmelder herefter skødet til digital tinglysning hos tinglysningsretten, og koordinerer tinglysningsprocessen i henhold til bankens dispositioner.
 6. Skøde Centret koordinerer med banken omkring sletning af eventuelle anmærkninger på skødet. Anmærkninger på skødet er et udtryk for at sælger ikke har fået aflyst eksisterende lån på ejendommen endnu.
 7. Det færdigbehandlede skøde sendes til køber af ejendommen, og der sendes kopi af skødet til relevante parter, herunder bank(er).
 8. Sagen afsluttes og arkiveres.
Vi kommunikerer typisk via telefon og mail.
Nej, ikke samlet set. Du kan dog finde skødeskrivere som umiddelbart virker billigere, men ofte kommer der ekstra udgifter oveni, inden sagen er færdig. For vores vedkommende er prisen fast fra starten af, og den pris kan du regne med hele vejen igennem, uanset omfanget af din sag.
Det afhænger af hvilken type sag der er tale om:
 1. Almindelig fri handel
  Ved almindelige bolighandler beregnes tinglysningsafgiften som kr. 1.660 tillagt 0,6 % af købesummen uanset hvor stor den offentlige vurdering er.
 2. Familiehandel
  Hvis der er tale om en familiehandel, beregnes tinglysningsafgiften som kr. 1.660 tillagt 0,6 % af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen.
 3. Skilsmisse
  Ved skilsmisse (hvor man har været formelt gift), kan tinglysningsafgiften nedsættes til kr. 1.660. Man undgår derved helt 0,6% afgiften.

Professionel og god behandling af hele sagen. Jeg har følt godt informeret igennem hele forløbet.
– Boligkøber fra Roskilde
Hej Skøde Centret. Tak for det tilsendte skøde og endnu en gang tak for god service undervejs.
– Boligkøber fra Aalborg
Sender jer en stort tak for hjælpen det har været en ualmindelig god behandlig og I har svaret super hurtigt tilbage på spørgsmål og mails kæmpe ros herfra. Processen har også været nem at forstå og håndteringen har været god, så stort ++++ herfra.
– Boligkøber fra Skovlunde

Bestil online 70 20 21 29

Du kan også skrive til os hvis du har spørgsmål.