tinglysning af skøde

Alt-i-en skødepakke mellem flere ejere

I forbindelse med at flere personer/familier ejer en ejendom sammen, fx et sommerhus,
kan der opstå et behov for at udvide eller indskrænke antallet af ejere.

Hos Skøde Centret er vi specialiseret i overdragelse af ejendom mellem flere ejere.

Kr. 4.950,- inkl. moms

Start din skødesag

Alt-i-en skødepakke:

 • A – Z skødebehandling

  En komplet skødepakke, som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få ændret ejerforholdet på den fælles ejendom.

 • Aftalevilkår i skødet

  Formalisering af jeres aftale omkring overdragelsen af ejendommen.

 • Fast lav pris

  En fast lav pris som du kender fra starten af.

Normalt er et skøde blot et såkaldt minimalskøde, som alene ændrer ejerskabet i tingbogen, men som ikke i sig selv indeholder formalisering af aftalevilkår. Uden en skriftlig aftale mellem jer, kan det være svært at bevise hvad der er aftalt.

Hos Skøde Centret udarbejder vi ikke blot et minimalskøde, men derimod et udvidet skøde, som integrerer både en overdragelsesaftale og et skøde i et og samme dokument. Dermed får I også formaliseret jeres aftale som en del af vores skødepakke.

Hvad er inkluderet?Skøde Centrets alt-i-en skødepakkeAlm. skøde skrivning
Basis oplysninger i skødetJaJa
Tinglysningsekspedition af skødetJaJa
Vilkår i skødet om evt. kontant betaling mellem jerJaNej
Vilkår i skødet om hvorvidt eksisterende lån overtagesJaNej
Vilkår i skødet om risikoovergangJaNej
Vilkår i skødet om erstatningsansvar ved et evt. fremtidigt salg af boligenJaNej
Formulering af evt. andre vilkår i skødetJa Nej
Koordinering af skødesagen med bankJaNej
Mulighed for at vende tilbage omkring sagen senere hen uden ekstra omkostningJaNej
 • Vi udarbejder nyt skøde via den digitale tinglysning hos Tinglysningsretten.

 • Vi koordinerer om nødvendigt sagen med jeres bank, hvilket kan være relevant i forbindelse med låneomlægning.

 • Vi indhenter jeres digitale underskrifter på skødet.

 • Vi sørger for at skødet tinglyses korrekt i tingbogen.

 • Vi fremsender det tinglyste skøde til jer, så snart det er færdigtinglyst hos Tinglysningsretten.

 • Vi følger løbende op på sagen og giver jer svar på de spørgsmål I måtte have undervejs i sagen.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Hvor hurtigt leverer I skødet?
Vi leverer skødet fra dag til dag, medmindre der opstår nogle komplikationer som forsinker sagen. Det kan fx være tekniske problemer med tinglysningssystemet hos Tinglysningsretten, eller skødeoplysninger som fortsat skal fremskaffes.

Hvordan foregår kommunikationen med jer undervejs i sagen?
Vi kommunikerer typisk via telefon og mail.

Er priserne på jeres ydelser faste, eller kommer der andre udgifter oveni?
Vores priser er faste, så du på den måde har overblik over hvor meget det kommer til at koste fra starten af. Vi arbejder ikke med timepriser og ekstratillæg. Du kan dermed regne med, at prisen på vores skødeservice også er det du ender med at betale i sidste ende. Udover vores honorar kommer der udgifter til selve tinglysningsafgiften til staten.

Hvor meget udgør tinglysningsafgift på et skøde mellem flere ejere?
Tinglysningsafgiften på ændring af ejerforholdet mellem flere ejere udgør i udgangspunktet kr. 1.850 tillagt 0,6% af købesummen.

Hvornår betaler jeg?
Du betaler først honorar til os, når skødet er klargjort til jeres underskrift og når I har godkendt det.

Hvordan betaler jeg?
Vi fremsender et konto nummer du kan benytte, når betaling skal finde sted.

Er I ansvarsforsikret?
Ja! Skøde Centrets rådgivning og sagsbehandling er ansvarsforsikret via Lloyds Bruxelles. Det betyder, at du som kunde er sikret, hvis Skøde Centret skulle begå fejl i behandlingen af din sag.

Hvilken sikkerhed har jeg ved at bruge jeres service?
Vi har siden 2003 udelukkende arbejdet specialiseret med boligkøb og skødeskrivning. Vi gennemfører årligt mellem 800 – 1200 tinglysninger, herunder mange skøder mellem flere ejere af en fast ejendom. Vi deltager løbende i specialiseret juridisk efteruddannelse.

Arbejder I landsdækkende?
Ja! Uanset hvor i landet ejendommen er beliggende, kan vi hjælpe dig med sagen.

Start din skødesag

Det er uforpligtende:
Du betaler først, når I har godkendt og underskrevet skødet, og kun hvis overdragelsen kan gennemføres.

Kontakt os: 70 20 21 29

Scroll to Top