Lovsamling

Straffeloven

Den nugældende straffelov blev vedtaget i 1930 og trådte formelt i kraft i 1933. Straffeloven indeholder 29 kapitler og er opdelt i en almindelig del og en særlig del. Hele straffeloven kan læses her. 

Læs lejeloven her

Lejeloven, også kaldet lov om leje, er en lov som regulerer beboelseslejemål i bl.a. ejerlejligheder og huse.