i

Ikrafttræden – Hvornår er der ikrafttræden?

Det tidspunkt, hvor en bestemmelse får virkning, f.eks. når forsikringsselskabet har accepteret forsikringen og selskabets ansvar indtræder. Ikrafttrædelsesdatoen er det tidspunkt hvor den gamle bestemmelse frafalder og den nye bestemmelse træder i kraft. Ved eksempelvis forsikringer gælder det altså at skader der er sket før ikrafttrædelsesdatoen ikke er dækket af forsikringen, mens skader der er …

Ikrafttræden – Hvornår er der ikrafttræden? Læs mere »

Indskud, stiftelsesprovision – hvad er det?

Beløb, der indbetales ved lånets stiftelse til delvis dækning af det lovmæssige egenkapitalkrav. Tidligere kaldet indskud. For tiden betales der ikke stiftelsesprovision i forbindelse med lån til privatkunder. Stiftelsesprovisionen beregnes efter lånets størrelse, da det ofte er en vis procentdel af lånet der skal betales i stiftelsesprovision. Typisk vil stiftelsesprovisionen udgøre omkring 2% af lånets …

Indskud, stiftelsesprovision – hvad er det? Læs mere »

Indekslån – Hvad er indekslån?

Et lån, som bliver reguleret i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau, således at gældens ‘købekraft’ bevares. Afdragsordningen på et indekslån varierer alt efter inflation. Som oftest betales der af på indekslånet ved halvårlige terminer. Beløbet der skal betales til disse terminer varierer dog i takt med kronens værdi. Også lånets løbetid varierer alt …

Indekslån – Hvad er indekslån? Læs mere »

Indbetalingsdag, hvornår er det rettidigt?

Ved sidste rettidige indbetalingsdag forstås den seneste dato, hvor debitor kan betale et aftalt beløb til kreditor, uden at der indtræder misligholdelsesbeføjelser for kreditor, herunder retten til at kræve morarenter og følgende rykkergebyr. Betales pengene ikke til kreditor inden den sidste rettidige indbetalingsdag, har kreditor altså ret til at opkræve eksempelvis rykkergebyr udover det aftalte …

Indbetalingsdag, hvornår er det rettidigt? Læs mere »

Ibrugtagningstilladelse – Hvad er det?

Tidligere kaldet bygningsattest. Ibrugtagningstilladelsen/bygningsattesten er bygherrens dokumentation for, at byggeriet – så vidt kommunen har kunnet konstatere – er lovligt opført og overholder de gældende bestemmelser, altså at det overholder byggelovgivningen, bygningsreglement, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og øvrige forskrifter. Bygningsattester udstedes af kommunen.