Forside » Ordbog » i » Ideel anpart – Hvad er en ideel anpart?

Ideel anpart – Hvad er en ideel anpart?

Betegnelse for den andel af en ejendom, som en enkelt part i et sameje ejer selvstændigt.

Ejeren af en ideel anpart har omtrent samme rettigheder som ejere af ejerlejligheder, idet der fx. kan optages bank- og realkreditlån i ejendommen. Ideelle anparter ses sjældent i andet end tofamiliehuse, da der i 1970’erne blev indført forbud mod at opdele ejendomme i flere end 2 ideelle anparter. Ved ejendomme der blev opdelt før 1970 kan der dog godt være mere end 2 ideelle anparter.