Forside » Ordbog » b » Byggeteknisk gennemgang – Hvad er en byggeteknisk gennemgang?

Byggeteknisk gennemgang – Hvad er en byggeteknisk gennemgang?

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn.

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand – og ikke et nyt hus.

Tilstandsrapporten giver altså køber et indblik i hvilke fejl og mangler der findes på ejendommen, og fungerer derved som oplysningsgrundlag om ejendommens tilstand.

Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring. I forhold til ejerskifteforsikringen har tilstandsrapporten den funktion, at de fejl og mangler på huset der er angivet i tilstandsrapporten ikke dækkes af forsikringen, da disse altså er kendt ved overdragelsen af ejendommen.

Man kan som køber af en ejendom vælge at få lavet sin egen uvildige byggetekniske gennemgang af ejendommen. Dette foregår ofte uden at der laves en skriftlig tilstandsrapport og fungerer derfor mere som en vejledning.